יום רביעי, 25 בינואר 2012

כיתה ח (על פי הספר של מתמטיקה משולבת)


 סיכומים ניר
יחס ופרפורציה
זוויות מתחלפות ומתאימות
בעיות מילוליות
                      סרטוני ווידאו נירמבחנים ארציים ועולמיים

מבחני מיצ"ב לפי תאריכים                                         


                   סיכומים למבחנים קריית חיים

מבחן 4.3.12 גיאומטריה
זוויות מתחלפות ומתאימות
דמיון משולשים
משפט פיתגורס
שטחים
מבחן 4.3.12 אלגברה
היבט גרפי ואלגברי קו ישריום ראשון, 1 בינואר 2012

כיתה ט


סיכומים ניר

דפי הכנה למיצ"ב ניר


תרגילים למיצב משרד החינוך


תרגילים מבחן עולמי פיזה


תרגילים למיצב אתי עוזרי


מבחן מצויינות תשע"ב


מבחנים/בחניםדפי עבודה


טפסים:מבחני מפמ"רסיכומים תלמידים
סיכומים אתי עוזרי